Erik Valk Studiebegeleiding

Het adres voor studiebegeleiding in de vakken:
Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde en wiskundige economie.
Voor alle leerlingen in het lagere onderwijs (rekenen), voorgezet onderwijs (alle niveau’s)
en eerstejaars studenten HBO/PABO.
Erik Valk studiebegeleiding is gevestigd in:
Lorentz Ondernemerscentrum te Arnhem.
Tel.: +31 (0)6 105 109 13
Adres: IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
E-mail: [email protected]
U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.


Contactgegevens