Nils Dobbe Technische Trainingen & opleidingsontwikkeling

“We staan aan het begin van de allergrootste uitdaging van onze tijd. Het veranderende klimaat vraagt om een energietransitie naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Ons bestaande elektriciteitsnetwerk heeft bij lange na nog niet de capaciteit om al die duurzaam opgewekte elektriciteit te transporteren en te distribueren. Het is nu aan een nieuwe generatie van energieprofessionals om vorm te geven aan het elektriciteitsnetwerk van het duurzame morgen. De netwerkbedrijven van Nederland zijn op zoek naar engineers die willen gaan bijdragen aan het verduurzamen van onze elektriciteitsvoorziening. Dobbe Technische trainingen en opleidingsontwikkeling helpt starters en zij-instromers aan die technische kennis, die nodig is om bij te dragen aan de verduurzaming van ons elektriciteitsnetwerk. In samenwerking met de Nederlandse netwerkbedrijven en industrie ontwikkelen wij daarom technische opleidingen die zijn gericht op de transmissie en distributie van elektrische energie.”


Contactgegevens