Landraad

LandRaad is een gespecialiseerd Advies-, Taxatie- en Bemiddelings- bureau voor het Landelijk Gebied en houdt zich bezig met advies bij (minnelijke) onteigeningen, schadeloosstellingen, juridisch advies en taxaties van landelijk vastgoed. Ook bemiddelt en adviseert LandRaad bij aan- en verkoop van vastgoed bij agrarische en niet-agrarische bestemmingen (bijv. aanleg infrastructuur, woningbouw, industrieterreinen, kantoren enz.) Specifieke deskundigheid is voor ons een vanzelfsprekendheid. Zonder grondige kennis van zaken kunnen uw (vaak complexe) vraagstukken niet adequaat worden opgelost.

Onafhankelijk
LandRaad werkt uitsluitend voor ondernemers en particulieren en nooit voor de overheid, in tegenstelling tot andere advieskantoren. Alleen op die wijze kunnen wij uw belangen volledig en optimaal behartigen. LandRaad onderscheidt zich hiermee echt; ook een adviseur kan immers slechts ‘één heer dienen.’


Contactgegevens